Cucurbita pepo - Autumn Wings Large

€ 2,00*

Aantal zaden
Productnummer: 40017.15
Product informatie "Cucurbita pepo - Autumn Wings Large"

Autumn Wings Large' is bij telers een zeer gewilde sierkalebas mix. Heel kenmerkend voor dit mengsel zijn de "gevleugelde" vruchten die variëren in vorm, kleur en grootte.

De plant heeft een sterk rankende groeiwijze.Door deze groeiwijze kun je dit soort goed langs gaas leiden zodat de sierkalebasjes zich vrij van de grond kunnen ontwikkelen.

Zaai ze voor in de kas vanaf eind april. Als de temperatuur het toelaat kan er vanaf half mei direct in de volle grond worden gezaaid. Let er op dat de bodem op het moment van zaaien én de daarop volgende week op zaaidiepte een temperatuur van ongeveer 18 °C heeft zodat het kiemingsproces vlot verloopt en het zaad niet wordt aangetast door schimmels en bacteriën.

Sierkalebassen bevatten het stofje Cururbitacine.  Door dit stofje zijn deze vruchtjes niet eetbaar.  Cucurbitacine is te herkennen aan de bittere smaak en kan leiden tot maag- en darmkrampen. 
Gewichtsklasse: 0,2 - 2 kg
Groeiperiode: 90 - 100 dagen
Groeiwijze: R - Rankend
Oogsttijd: Augustus, September, Oktober
Vruchtgrootte: 0 - 10 cm
Zaaitijd in vollegrond: Mei, Juni
Zaaitijd onder glas: Maart, April